PARTICIPATIE-
TRAJECTEN

PUBLIEKS-
COMMUNICATIE

INTERNE COMMUNICATIE BIJ VERANDERING

SCRUM MASTER COMMUNICATIESCRUM

De kracht van Kaliber

Interne communicatie bij verandering

Wilt u weten hoe het zit, met uw verandertraject? Hoe het komt dat sommige medewerkers stil blijven zitten terwijl anderen gemotiveerd zijn om in beweging te komen? En wat u daar aan kunt doen? 

Kaliber analyseert, adviseert en ondersteunt.

Participatie

Waar zitten de mensen die een belang hebben bij uw plan of idee en hoe bereikt u ze? Hoe krijgt u ze zover dat ze mee willen doen? Hoe ontmoet u elkaar, zodat iedereen zich op zijn (of haar) gemak voelt?

Kaliber vindt en verbindt.

Communicatieplannen en -middelen

Welke grote en kleine middelen heeft de omgeving nodig om te weten waar het over gaat? Wordt het een online platform of is op de koffie gaan bij de omwonenden een beter idee? 

Kaliber adviseert, organiseert en faciliteert.

contact-scherm

Grip op de voortgang bij projecten

De hoogste haalbare resultaten bereiken binnen de scope? De investeringen in tijd en budget binnen de grenzen houden van wat was begroot? De klant meenemen in het eindproduct? 

Kaliber scrumt. 

De ‘K’ van Kick

Kaliber Communicatieprojecten is de zaak van Kick Klein. Bijna 10 jaar werkte ik voor een project- en adviesbureau en netwerkorganisatie voor de zorgsector in Gelderland. In februari 2007 werd ik ondernemer met een KvK-nummer en een eerste opdrachtgever. Het begin van een carrière als zelfstandig communicatieadviseur onder de naam Kaliber. Met een Ka voor Kick en een liber voor vrij, als in ‘vrije, onafhankelijke geest’.

Ik werk met veel plezier samen met andere professionals: experts met uitstekende vakkennis en jarenlange ervaring in communicatie of training, in tekst of in beeld. Ik werk voor de zorgsector, het onderwijs, (semi-)overheid en non-profit organisaties.

Als het even kan, kom ik op de fiets, of met het OV…

kick

Een greep uit mijn klanten

Longcentrum Dekkerswald wordt Universitair Centrum voor Chronische Ziekten Dekkerswald (UCCZ). Met een feest voor medewerkers, een symposium voor huisartsen en verwijzers, een diner voor relaties en een open dag voor omwonenden.
De omslag van topdown naar bottom-up beleid. Participatie door medewerkers en cliënten. Met de inzet van veel verschillende werkvormen voor dialoog en ontmoeting.
Participatie vergroten van leerkrachten van 25 basisscholen aan het programma Grenzeloos Leren, dat tot doel heeft onderwijs meer op de individuele behoeften van kinderen af te stemmen.
Een flinke opknapbeurt van de sluizen Weurt en Heumen. In gesprek met bedrijven en belanghebbenden over timing en planning. Samen voor de beste keuzes gaan.
Het ontwerpen en uitvoeren van een training over interne communicatie bij ingrijpende organisatieverandering. Het zou één training zijn, wegens succes geprolongeerd (4 edities).
Scrummaster van een team dat de opdracht had een driedaagse bijeenkomst te organiseren voor de Top-500 medewerkers van filialen in de VS. Voor hen de eerste kennismaking met de scrumaanpak.
Interne communicatie na een grote organisatieverandering: adviseren en organiseren van verbinding op verschillende niveaus: directie & medewerkers & klanten.
Advies over de interne profilering van de ICT afdeling en het ontwikkelen van verschillende middelen daarvoor.
Publiekscommunicatie bij verschillende uiterwaardprojecten langs de Waal, voor meer natuur en verbeterde ecologische waterkwaliteit.
Alle voorkomende werkzaamheden, van sociale media en webredactie tot woordvoering en eigen projecten.
Onderzoek en advies over het verbeteren van de interne communicatie tussen drie bloedgroepen na een fusie. Het onderzoek zelf bleek al een stevige interventie.
Door klimaatverwarming stijgt de zeespiegel en heeft Vlieland een nieuwe dijk nodig. Advies en uitvoering van middelen om de bewoners te informeren en de participatie bij het ontwerpproces te verhogen.

Verder praten?

Kaliber Communicatieprojecten
Telefoon  06 23904610
Email kick@kalibercommunicatie.nl
LinkedIn linkedin.com/in/kickklein

Ik geef toestemming om de gegevens die ik hier heb ingevuld op te slaan en te gebruiken om contact met me op te nemen.