Ergocoachdag Groningen Friesland Drenthe

180 ergocoaches uit de meest noordelijke provincies kwamen op uitnodiging van de regiokantoren ZorgpleinNoord en Ventura Friesland op 15 mei 2008 in Drachten bij elkaar voor een inspirerende middag. Naast het uitwisselen van kennis en ervaring op inhoudelijke thema’s, was het voor de organiserende partijen belangrijk dat er ruimte was voor onderlinge ontmoeting en het creëren van de wens bij de ergocoaches om in netwerken te gaan participeren.

Wat is er meer geschikt voor het behalen van deze doelstellingen dan een Open Space bijeenkomst?

Zonder vooraf vastgestelde agenda hebben de 180 ergocoaches zich in twee-en-een-half uur in selfmanaging workshops gebogen over 17 inhoudelijke thema’s. Van ieder thema is een verslag gemaakt waarin actiepunten zijn vastgesteld. Deze hebben de ergocoaches nog diezelfde middag mee naar huis genomen. Ruim 30 ergocoaches hebben zich opgegeven voor toekomstige netwerken.

“Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.”
“Ontspannen maar zinvol om ervaringen uit te wisselen.”
“Het was een leuke leerzame, onverwachte middag. Ongedwongen, veel mensen gehoord, verschillende instanties, erg geslaagd”
“Stimulerende middag. Leuk al die enthousiaste mensen. Bijzondere ervaring Open Space.”
Meer reacties…

Klik op het logo voor een procesbeschrijving aan de hand van een aantal sfeerfoto’s.

Ergocoachdag Gr Fr Dr