Ergocoachdag Gelderland

Een Open Space bijeenkomst voor ca. 200 ergocoaches in Gelderland, gecombineerd met een informatiebeurs en verschillende workshops.

Logo Ergocoachdag Gelderland