Dialoog en ontmoeting

In dit menu staan beschrijvingen van een aantal bijeenkomsten die ik heb georganiseerd. Sommige hebben het karakter van een mini-conferentie of seminar, andere kunnen worden geschaard onder de noemer ‘large group interventions’ (zoals een Open Space bijeenkomst).

Wat de bijeenkomsten gemeenschappelijk hebben is de omvang van de groepen (ze passen niet in een vergaderzaal), de wens van de deelnemers om met ‘lotgenoten’ in contact te treden (doorgaans op inhoud) en de aanwezige passie en verantwoordelijkheid. Deze laatste drijfveren zijn de noodzakelijke ingrediënten om op basis van vrijwilligheid kennis te delen en tot concrete afspraken te komen.