Integratietraject medewerkers

Voor de interne communicatie van het traject om tot één organisatie te komen, wordt er allereerst een projecttitel gekozen en een projectlogo ontworpen. Dit wordt gebruikt in alle interne communicatie rond het traject.

Logo infusie

Introductie van missie, visie en kernwaarden in de gehele organisatie
De kernwaarden en de missie vormen het vertrekpunt om een organisatiebrede dialoog tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en leidinggevenden tot stand te brengen. In de eerste fase van het project liggen de doelstellingen op het gebied van kennis.

Onderdelen:

 • Allereerst worden alle leidinggevenden in een aftrapbijeenkomst geinformeerd en op ludieke wijze meegenomen in het aankomende traject. Tijdens de looptijd van het project worden zij op verschillende (managements)bijeenkomsten bijgepraat over de stand van zaken en uitgenodigd om hun bijdrage te leveren.
  Van de leidinggevenden wordt verwacht dat zij de kernwaarden en missie in hun reguliere teamoverleg bespreken;
 • Identiteitsworkshops per bedrijf en per kernwaarde. Centrale vraag: Wat betekent deze kernwaarde voor jou in je dagelijkse functioneren. Wat ziet je collega en je client van jouw vitaliteit of aandacht, of creativiteit terug in jouw gedrag? Met gebruikmaking van verschillende creatieve werkvormen worden de deelnemers geprikkeld om hun individuele kennis en inzichten te verkennen, de eigen creativiteit wordt ontdooid en ontsloten.
 • Funworkshops voor medewerkers rond de kernwaarden, bijvoorbeeld: “januari: maand van de vitaliteit”. De medewerkers kunnen een half jaar lang op of in de buurt van de eigen werklocaties workshops en proeflessen volgen zoals salsadansen, spinning, bodypumpen, fitnessen, etc.
 • Open Space bijeenkomsten over de missie en visie van de organisatie, waarvoor alle medewerkers en vrijwilligers worden uitgenodigd om hun steentje bij te dragen.

Communicatiemiddelen:

Poster infusie

 • Nieuwsbrief: 3 x per jaar rechtsstreeks verstuurd aan alle medewerkers en vrijwilligers;
 • Digitale nieuwsbrief: ongeveer 1 x per 3 weken, voor alle medewerkers met organisatie e-mailadres en de medewerkers die zich daar met prive e-mailadres voor opgeven;
 • Digitale nieuwsflits: voor leidinggevenden;
 • Webpagina waarop de verschillende relevante documenten en nieuwsbrieven kunnen worden bekeken of gedownload en waar tevens een overzicht van funworkshops met aanmeldformulier is te vinden;
 • Iedere paar weken nieuwe posters op de locaties om de verschillende activiteiten aan te kondigen;
 • Divers drukwerk (flyers, ansichtkaarten, uitnodigingen) verspreid via de locaties en leidinggevenden of rechtsstreeks verstuurd naar de medewerkers.