Projectgroep regionale imagocampagne

De zorgsector heeft vele gezichten. Grofweg kan de zorgsector worden ingedeeld in de zorgbranches thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen en gehandicaptenzorg. Om ervoor te zorgen dat de ideeën gedeeld worden door een brede groep zorginstellingen en ook werkelijk ondersteunend zijn aan branchegerelateerde knelpunten op het gebied van imago, wordt er een ‘projectgroep regionale imagocampagne’ in het leven geroepen.

In deze projectgroep zit vanuit iedere branche een PR & Communicatie c.q. een P&O adviseur van een zorginstelling in de regio. Iedere deelnemer is op zijn/haar beurt vertegenwoordiger en contactpersoon voor overige zorginstellingen in dezelfde branche. De projectgroep heeft tevens de functie van een netwerk voor de onderlinge uitwisseling van ideeën en landelijke, regionale en branchegerelateerde ontwikkelingen.

Regie, voortgangscontrole, uitwerking en uitvoering van de plannen ligt bij mij. Knelpuntenanalyse en conceptontwikkeling gebeurt in samenwerking en samenspraak met de projectgroep.