Regiokaarten Gelderland

De projectgroep regionale imagocampagne geeft een viertal regiokaarten uit die het hele werkgebied (Gelderland exclusief de Veluwe en de Achterhoek) bestrijken. De regiokaarten moeten naast concrete contactgegevens van de diverse zorginstellingen ook informatie over leerroutes op het roc bevatten. Het moet bovendien aansprekend zijn voor de primaire doelgroep, scholieren in de leeftijd van 13 tot 17 jaar.

RegiokaartArnhem