Promotieteams zorgsector

Logo Promotieteam 2Jong geleerd, oud gedaan. Als jongeren een negatief beeld hebben van het werken in een zorginstelling, is het zaak al op vroege leeftijd te investeren in het planten van een positief beeld.

Met subsidie van de sectorfondsen Zorg en Welzijn hebben we promotieteams opgezet van medewerkers uit verschillende zorginstellingen in de regio. Op ludieke wijze, met gebruikmaking van theater- en presentatietechnieken, hebben zij 2 x per maand in vaste koppels de leerlingen van groep 8 van de basisscholen in Gelderland bezocht. In het derde jaar zijn een aantal koppels getraind om ook de tweede klassen van de middelbare scholen te bezoeken.

Onder de leerlingen werd de ‘talentenschijf’ uitgedeeld. Dit bleek een handzaam middel voor docenten om de mogelijkheden in de zorgsector met de klas te bespreken. Op de interactieve talentenschijf konden leerlingen bekijken welke persoonskenmerken heel goed pasten bij bepaalde beroepen. Omdat de promoties vooral duidelijk moesten maken bij leerlingen dat het werken in de zorgsector meer is dan “billen wassen”, en dat de zorgsector een wereldje op zichzelf is waar heel veel verschillende functis voorkomen, stonden op de talentenschijf ook andere dan zorgfuncties.

Talentenschijf