Banenbeurzen en scholingsmarkten

Ten behoeve van imagoverbetering bij volwassenen heb ik samen met de projectgroep regionale imagocampagne de organisatie van verschillende publieksevenementen in Gelderland op mij genomen.

  • informatie- en banenmarkt Arnhem (1998 – 2005): gericht op herintreders en zij-instromers;
  • scholings- en beroepenmarkt Nijmegen (1999 – 2004): aangehaakt bij de scholingsmarkt van het ROC Nijmegen, primaire doelgroep schoolverlaters, secundaire doelgroep herintreders (ouders van primaire doelgroep);
  • informatie- en banenmarkt Doetinchem (2000 – 2003): aangehaakt bij de jaarlijkse sectorbrede banenmarkt, doelgroep herintreders, zij-instromers, positieverbeteraars;
  • informatie- en banenmarkt Tiel (2001 – 2003): gericht op herintreders en zij-instromers.

Affiche I&B Arnhem

Per stad zijn de mogelijkheden bekeken, eventueel werd er aangehaakt bij al lopende evenementen. Voor iedere stad werd een voorbereidingsgroep samengesteld: medewerkers van zorginstellingen die binnen de eigen instelling verantwoordelijk waren voor de organisatie van publieksevenmenten werden hiervoor uitgenodigd, één vertegenwoordiger per zorgbranche. Zoals de projectgroep zelf fungeerde als klankbordgroep en denktank voor de totale branche, waren de leden van de voorbereidingsgroep coördinator en eerste aanspreekpunt voor de eigen zorgbranche.

Gezamelijke profilering
Een belangrijk doel van de eigen presentatie van de zorgsector aan een specifiek publiek was het laten zien dat deze sector enorm breed is en dus heel veel (carrière) mogelijkheden biedt. Er werden per zorgbranche paviljoens gecreëerd die de instellingen zelf moesten aankleden. De instellingen kregen ondersteuning op het gebied van professionele uitstraling. Zo maakten de instellingen enerzijds een professionaliseringsslag (men was het tot dan toe niet gewend zichzelf op externe banenmarkten e.d. te presenteren), anderzijds werden de instellingen gestimuleerd om met elkaar samen te werken om tot een profilering van de branche te komen. Dit was uniek in Nederland: een zorginstelling kon prima een eigen banenmarkt organiseren, maar om in samenwerking met concullega’s een paviljoen in te richten was – voor zover ik weet – nog niet eerder gedaan.

PR & Communicatie
De communicatie van het evenement lag geheel bij mij, de projectgroep fungeerde hierin als klankbordgroep. Ik ondersteunde de leden van de voorbereidingsgroep bij hun communicatieinspanningen met hun ‘achterban’ (de andere zorginstellingen in dezelfde zorgbranche). Ik zorgde tevens voor de communicatie naar de doelgroepen: conceptontwikkeling, uitvoering, inzet en afstemming van de communicatiemiddelen.