Activiteitenkalender voortgezet onderwijs

Zorginstellingen worden vanuit het voortgezet onderwijs overspoeld met vragen om stageplekken, snuffelstages, rondleidingen en dergelijke. Vooral de VMBO’s staan te trappelen aan de poort. Niet vreemd; al in het 2de leerjaar wordt van scholen verwacht dat zij hun leerlingen wegwijs maken op de arbeidsmarkt, o.a. onder de noemer ‘praktische sectororiëntatie’.

De vraag vanuit de scholen matcht lang niet altijd met de mogelijkheden in tijd en beschikbaarheid van medewerkers vanuit de zorginstellingen. Bovendien strookt de termijn waarop de vraag wordt gesteld in de praktijk vaak niet bij de inpasbaarheid vanuit het werkveld.

JaarkalenderOmdat beide sectoren gebaat zijn bij wederzijdse presentatie en kennismaking, wordt vanuit de zorgsector een programma met bezoek- en orientatiemogelijkheden samengesteld. Via een activiteitenkalender, die als poster in veelvoud naar alle scholen in de regio wordt gestuurd, kunnen beide partijen in dat jaar rekening houden met elkaars behoeften en mogelijkheden.