Profilering: Imagoverbetering zorgsector Gelderland

Jongeren moeten steeds vroeger een keuze maken in hun schoolloopbaan. De zorgsector heeft niet een al te best imago onder schoolgaande jongeren, terwijl demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing vragen om een groeiend aantal leerlingen dat kiest voor de zorgsector. De zorgsector staat voor de uitdaging om jongeren vroegtijdig te interesseren voor een zorgcarriere.

Daarnaast speelt het typische zorgprobleem dat de sector vooral bestaat uit vrouwen. Een grote groep hiervan is gestopt met werken toen er kinderen kwamen. Deze groep zou opnieuw warm gemaakt moeten worden voor een (deeltijd)baan in de zorg om toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt het hoofd te kunnen bieden.