Universitair Centrum voor Chronische Ziekten Dekkerswald

Voorjaar 2009. Het Universitair Longcentrum Dekkerswald – in de volksmond beter bekend als ‘Dekkerswald’ of ‘ULCD’ – gaat verder onder de naam ‘Universitair Centrum voor Chronische Ziekten Dekkerswald’. Het is een werktitel en zeker geen definitieve naam zolang de 6 afdelingshoofden van het UMC St Radboud die in dit initiatief participeren zich nog moeten uitspreken over de (merk)strategie.

Opdracht:

  • de organisatie en coördinatie van 4 evenementen rond de opening van het nieuwe centrum;
  • de interne en externe communicatie, waaronder een verandering van huisstijl;
  • de lancering van een nieuwe website die qua inhoud en vormgeving beter past bij de nieuwe organisatie.

Beschikbare tijd: 4 maanden, 16 tot 24 uur per week.

Uitwerking in organisatie

Voor de feitelijke organisatie van de verschillende onderdelen heb ik een aantal interne partijen benaderd en externe bureaus aangetrokken: Het afdelingshoofd van de Functieafdeling van het – toen nog – ULCD voor de organisatie van de Open Dag, Het PAOG – het congrescentrum van het UMC St Radboud – voor het symposium voor huisartsen, Thelma Pichel van TC & E voor de relatiedag en het medewerkersfeest. Dan nog bleef er plenty to do over: het opstellen van het projectplan met deliverables, afhankelijkheden, deadlines en een begroting, het organiseren van afstemmingsbijeenkomsten tussen de verschillende spelers (organisatoren, interne en externe leveranciers en de opdrachtgevers van het ULCD), het afstemmen van de leveranciers op de interne organisatie, de interne en externe communicatie, het beoordelen van de offertes…

Uitwerking in communicatie

Open Dag

  • Communicatie was primair gericht op Nijmegen en omgeving: 10 spandoeken, 50 busposters, 67.000 flyers huis-aan-huis verspreid, advertentie in De Gelderlander, eigen website en aanmelding bij externe websites met activiteitenkalender, persberichten De Gelderlander en kant-en-klaar artikel t.b.v. de huis-aan-huisbladen
  • Ten behoeve van eigen medewerkers en belanghebbenden UMC St. Radboud: opname in eigen digitale nieuwsbrieven, interne e-mailing en een aankondiging in de Radbode, het tweewekelijkse infomagazine van hetUMC St Radboud (oplage 13.000).

Symposium voor huisartsen

  • 2.500 vooraankondigingsbrieven en 2.500 uitnodigingen, persbericht naar vakbladen en websites gericht op de beroepsgroep

Relatiedag

  • Gedrukte uitnodigingen op naam en digitale uitnodigingen via e-mail

Medewerkersfeest

  • Interne aankondigingen via de e-mail en de digitale nieuwsbrief, printbare posters, afdelingsoverleggen

Under Construction Huisstijl

logo-uccz-klein.jpgMet Seña Ontwerpers zijn we tot een mooie ‘under construction’ huisstijl gekomen. Er mocht immers geen logo worden ontworpen; Daarvóór moet eerst de nieuwe marketingmanager van het UMC St Radboud een advies ten aanzien van het merkenbeleid geven. Bovendien hebben de participerende afdelingshoofden van het UMC nog een gezamenlijk proces te doorlopen om tot één gedragen visie op het nieuwe centrum met te komen (het alle-neuzen-verhaal). Eerst de strategische koers met missie, visie, kernwaarden, propositie en de naam en dan pas de bijbehorende huisstijl. Zo staat het in de boekjes, en dat staat daar niet voor niets.

Géén logo en géén huisstijl dus. Wél een nieuw gezicht.