De Friese Wouden

Na een turbulent jaar met een fusie, een reorganisatie en een klimaat van ‘de hand op de knip’ was het weer tijd voor de publicatie van de jaarcijfers. Ondanks de uitstekende bedrijfsresultaten was het ten opzichte van de eigen medewerkers niet passend om, net als in voorgaande jaren, een uitgebreid (en kostbaar!) jaarverslag te publiceren.
Oplossing: de uitgave van een leaflet ten behoeve van stakeholders waarin zowel de spaarzaamheid werd gecommuniceerd als de URL waar de jaarcijfers online konden worden bekeken en gedownload.

Leaflet jaarcijfers 2007