Visieontwikkeling

Heel regelmatig is Kaliber te gast bij een organisatie en komt bij één van de eerste besprekingen over de opdracht de vraag op tafel: “Past dit eigenlijk wel in onze visie?” De volgende opmerking laat zich raden: “Wat is onze visie eigenlijk?”

Als een organisatie stevig aan het veranderen slaat, vanuit een urgentie of omdat het tijd wordt voor een nieuw elan, is het belangrijk dat alle belanghebbenden ook weten waar de reis naar toe gaat. Wat is het gedroomde eindpunt? Waar wil de organisatie staan over, laten we zeggen, 5 jaar?

Het visievierluik. Ontleend aan 'Kus de visie wakker'

Het visievierluik

Het visievierluik laat de vier items zien van een organisatievisie.
Het hoger doel (ook wel de missie van de organisatie) en de kernwaarden handelen over verleden en het heden. Het gewaagde doel vertelt waar de organisatie wil staan in de nabije toekomst. Dit is het wenkende perspectief, concreet benoemd in een specifiek resultaat dat ambitieus, motiverend, onderscheidend, realistisch en echt moet zijn (AMORE-check). De kernkwaliteiten zijn de vaardigheden die de organisatie nodig heeft om het gewaagde doel te bereiken. (Uit: Kus de visie wakker)

Rol Kaliber