Facilitator

Kaliber Communicatieprojecten ontwerpt, organiseert en faciliteert bijeenkomsten voor groepen van 25 deelnemers en groter. De keuze voor werkvorm(en) is afhankelijk van het doel van de bijeenkomst. Niet iedere werkvorm leent zich immers voor ieder doel.

Grofweg kunnen de geoogde doelen worden ingedeeld in 4 categorieën (conferentiemodel De Galan & Voigt):

1. verkennen

Het doel is om de ingrediënten te verzamelen die relevant zijn voor een nog te ontwikkelen visie of plan. De bijeenkomst is gericht op de TOEKOMST en het WAT en is ontworpen om vragen te beantwoorden zoals:

 • Welke kant moeten wij op?
 • Welke ontwikkelingen/trends/kansen en bedreigingen zien wij en zijn relevant voor ons?
 • Welke oplossingen zijn er en hoe passen die op onze situatie of uitdaging?

2. analyseren

Het doel is om inzicht te krijgen in het vaststellen wat het probleem precies is. De bijeenkomst is gericht op het HEDEN EN VERLEDEN en het WAT en is ontworpen om antwoorden te krijgen op vragen zoals:

 • Waar zijn wij goed en minder goed in?
 • Wat weten wij al van het probleem?
 • Wat zeggen de trends en getallen en gegevens ons?

3. doorleven

Het doel is om bewustzijn te creëren door te duiden wat een situatie betekent voor de mensen die er mee te maken hebben (gehad). De bijeenkomst is gericht op het HEDEN EN VERLEDEN en het WIE en is ontworpen om antwoorden te vinden op vragen zoals:

 • Wie zijn wij en welke opvattingen hebben wij?
 • Hoe (on)tevreden/gerust/boos/… zijn wij?
 • Welk beeld hebben wij van …?

4. ambiëren

Het doel is om inzicht te krijgen in de wensen en dromen die er leven. De bijeenkomst is gericht op de TOEKOMST en het WIE en is ontworpen om antwoorden te krijgen op vragen zoals:
 • Wat zijn onze overtuigingen?
 • Waar geloven wij in?
 • Hoe moet het er uit gaan zien?