Bangalijstjes: Waar communicatie, sociale media en HRM samenkomen

Bangalijstjes. Hot topic offline en online. Banga is straattaal voor slet. Een meisjes van 13 zou er zelfmoord door hebben gepleegd. Bij Pauw en Witteman een dame die zo te zien het predicaat ‘jongere’ nog maar net is ontgroeid en die jongerencultuur heeft bestudeerd. Zij weet er veel van. Ze zegt in ieder geval heel zinnige en geloofwaardige dingen over jongeren en hun bangalijstjes. Dat sommige meisjes er juist wel op willen staan. Dat je misschien wel een probleem hebt als je op geen enkel bangalijstje voorkomt. Zij twijfelt er trouwens aan of het bangalijstje wel de reden is geweest voor de zelfdoding.

Bij een actualiteitenrubriek, ik weet even niet meer welke, een directrice van een middelbare school, die vertelt dat ze de nieuwe manieren van communiceren als een probleem ervaart. Ze hebben geen grip op wat er online gebeurt . “We worstelen daar mee,” zegt ze.

Ik vraag me af hoe dat worstelen er uit ziet? Gaan ze met een groep docenten bij elkaar zitten om te bespreken ‘hoe nu verder’? Ik denk het wel. Het middelbaar onderwijs staat er niet om bekend zich vaak te bedienen van externe expertise, behalve als er echt crisis is misschien. Of dat komt door gebrek aan financiële middelen of visie of erkennen of op tijd signaleren dat er een probleem is of eigenwijzigheid?

Bangalijstje is typisch zo’n thema waar 3 specialismen samenkomen: communicatie, sociale media en HRM/ training en coaching. In plaats van te worstelen zouden deze mevrouw en haar collega’s er beter aan doen om een groepje van deze professionals uit te nodigen voor het uitdenken van een effectieve aanpak. Zo’n targetforce komt met een heel uitgekiend – op elkaar afgestemd en resultaatgericht – plan hoe het 2.0 pestgedrag de kop omgedraaid kan worden. Of op zijn minst helpt dit dreamteam de school om er vat op te krijgen.

De sociale media specialist brengt aan tafel kennis van de verschillende netwerken. Deze specialist begint direct met online onderzoek om vast te stellen wat de stand van zaken is op deze school in deze sociaal maatschappelijke omgeving. Parallel daaraan leert de sociale media specialist de schoolmedewerkers de tools en tricks van online communicatie: van privacyinstellingen en de wijze waarop jongens en meisjes zich beter kunnen beveiligen tegen ongewenste digitale indringers en pottenkijkers tot screening van de online dialoog. Zo kan de school het in de toekomst zelf doen.

De communicatiespecialist helpt de school door een plan uit te werken voor het intern bespreekbaar maken van het probleem, het wijzen op de risico’s en wat een leerling er eventueel zelf aan kan doen (er kan bijvoorbeeld aangifte worden gedaan). De communicatiespecialist ontwerpt een plan voor de communicatie naar externe organisaties, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin en de politie. Dit zou zelfs de vorm van een crisiscommunicatieplan kunnen krijgen als uit het onderzoek door de sociale mediaspecialist blijkt dat het op betreffende school, in het betreffende dorp of stad (want de schoolmuren zijn geen absolute grenzen) om buitensporige en gevaarlijke proporties blijkt te gaan.

De HRM adviseur werkt een coaching- en trainingsprogramma uit dat enerzijds de weerbaarheid bij de kinderen vergroot en anderzijds de docenten versterkt in hun effectiviteit om online pesten bespreekbaar te maken in de klas.

 

0 Response to “Bangalijstjes: Waar communicatie, sociale media en HRM samenkomen”


Comments are currently closed.